Samenwerking tussen De Federatie en am:

Geachte leden, Met plezier en vol trots informeren wij u over de samenwerking tussen De Federatie (Federatie van Assurantieclubs waarvan LAC Zuid lid is) en am:, die duurzaam start op 1 september 2015. am: is net als LAC Zuid een platform voor professionals in de financiële dienstverlening. Door deze samenwerking ...
meer lezen

Verlenging van de overgangstermijn voor centrale Wft-examinering

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van Financiën besloten dat de overgangstermijn wordt verlengd tot 1 januari 2017. Het CDFD zal in de periode 1 april 2016 tot en met 31 december 2016 PEplus examens blijven aanbieden, naast de altijd beschikbare initiële Wft examens. Met ingang van ...
meer lezen

Omwisselactie diploma’s

Omwisselactie diploma’s
Stap 1
U meldt zich, via LAC Zuid, aan bij Interfin met uw huidige gelijk te stellen diploma’s en certificaten. Interfin controleert vervolgens de gelijkstellingen en de authenticiteit van de diploma’s en certificaten (eventueel ter plaatse) en meldt de gelijkstellingen aan bij DUO. U ontvangt van Interfin per ...
meer lezen

WFT PE Plus

Wat is PE Plus?
Per 1 januari 2014 is voor alle medewerkers met klantcontact bepaald dat deze moeten beschikken over een beroepskwalificatie die betrekking heeft op de productcategorie waarin men de klant adviseert. Voor een ieder die op 1 januari 2014 in het bezit was van een geldig Wft-diploma geldt ...
meer lezen